Prima pagină » Privacy Policy

Privacy Policy

Politica de confidențialitate Folosirea site-ului nostru Utilizatorii sunt de acord să utilizeze conținutul site-ului într-un mod adecvat, angajându-se să:

(i) ofere informații reale și exacte cu privire la datele solicitate în formularul de înregistrare sau la plasarea comenzilor, și să mențină datele actualizate atâta timp cât utilizează site-ul;

(ii) nu se implice în activități ilicite, ilegale sau care contravin bunei-credințe și ordinii publice;

(iii) nu publice conținut sau propagandă de natură rasistă, xenofobă sau discriminatorie pe criterii de rasă, sex, ideologie, religie sau să acționeze în moduri care contravin bunelor moravuri, ordinii publice, drepturilor fundamentale, libertăților publice, onoarei, vieții private sau imaginii unei terțe părți și legislației aplicabile în general;

(iv) nu deterioreze sistemele fizice și logice ale site-ului, ale furnizorilor Special Olympics Romania sau ale terților, să nu introducă sau să răspândească viruși de calculator în orice alte sisteme fizice sau logice care ar putea duce la deteriorarea menționată mai sus;

(v) nu utilizeze conținutul site-ului și informațiile de pe acesta pentru trimiterea publică sau trimiterea de mesaje în orice alt scop comercial, sau pentru colectarea și stocarea de datele personale ale terților; (vi) nu încerce să acceseze și, acolo unde este cazul, să folosească conturile de e-mail ale altor utilizatori și să le modifice sau să le manipuleze mesajele. Special Olympics Romania își rezervă dreptul de a face orice modificări pe care le consideră adecvate pe site fără preaviz și poate schimba, șterge sau adăuga conținut și servicii pe care le oferă prin intermediul site-ului, cum ar fi modul în care acestea sunt prezentate sau situate pe site.

Proprietatea intelectuală și industrială Toate drepturile de proprietate intelectuală și industrială asupra site-ului și a conținutul său, inclusiv, cu titlu de exemplu, imagini, sunet, audio, video, desene, texte, grafică, sigle, pictograme, combinații de culori, structură, butoane, pe lângă software, denumiri comerciale, mărci comerciale, lucrări, ilustrații, fotografii și desene industriale, precum și orice alte simboluri de uz industrial și comercial sunt proprietatea Special Olympics Romania sau a proprietarilor terți respectivi care au autorizat în mod corespunzător includerea lor pe site-ul web. Reproducerea, distribuirea și comunicarea publică, inclusiv punerea la dispoziție în scopuri comerciale a unei părți sau a întregului conținut al site-ului, pe orice suport și prin orice mijloace tehnice, este strict interzisă fără autorizarea Special Olympics Romania.
Utilizatorii sunt de acord să respecte drepturile de proprietate intelectuală și industrială deținute de Special Olympics Romania.
Utilizatorii pot folosi site-ul și conținutul său pentru uz propriu personal și privat. Orice altă utilizare este interzisă, iar utilizatorii trebuie să obțină acordul prealabil, explicit și în scris de la Special Olympics Romania.

Utilizatorii se vor abține de la ștergerea, modificarea, eludarea sau manipularea oricărui dispozitiv de protecție sau sistem de securitate instalat pe site-ul web.
Prelucrarea datelor www.specialolympics.ro respectă legislaţia română în vigoare, în speţă REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.
Datele sunt importante pentru informarea utilizatorilor cu privire la noile ştiri apărute, participarea la concursuri ori competitii desfăşurate de Special Olympics Romania. In momentul în care primim informaţiile transmise de dumneavoastră, vă garantăm că vom depune toate eforturile pentru a asigura securitatea acestora în sistemele noastre, conform standardelor de securitate impuse de legislatia română în vigoare.
Special Olympics Romania nu va dezvălui nici un fel de informaţie identificabilă personal despre utilizatorii săi către terţe părţi fără a primi mai întâi consimţământul expres al utilizatorilor în această privinţă. In acelaşi timp, Special Olympics Romania poate dezvălui informaţii identificabile personal atunci când legea prevede expres acest lucru, când sunt cerute de o autoritate competentă sau când acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor şi intereselor Special Olympics Romania.
In concluzie, atunci când accesaţi www.advocacy.specialolympics.ro şi sunteţi rugat să ne dezvăluiţi informaţii despre dumneavoastră, veţi dezvălui aceste informaţii doar catre Special Olympics Romania, cu excepţia cazului când serviciul sau informaţia respectivă este oferită în parteneriat cu un alt site sau serviciu. Conform REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa dpo@specialolympics.ro. Raspunderea derivata din folosirea internetului Special Olympics Romania nu răspunde, în niciun caz, pentru daune de orice natură care ar putea surveni, cu titlu de exemplu, ca urmare a: erorilor sau omisiunilor în conținut, indisponibilității site-ului sau transmiterii de viruși sau malware în conținut, în ciuda tuturor măsurilor tehnologice adoptate pentru a preveni aceste situații.

Utilizatorii pot fi redirecționați de pe site către conținuturi de pe site-uri terțe. Având în vedere că furnizorul nu poate controla conținutul introdus de terți pe site-ul său în orice moment, furnizorul nu-și poate asuma nicio responsabilitate pentru acest conținut.
În toate cazurile, furnizorul declară că va retrage orice conținut care ar putea contraveni legislației naționale și internaționale, moralității sau ordinii publice, cu efect imediat, prin retragerea imediată a redirecționării către site-ul respectiv, raportarea conținutului autorităților competente.
Special Olympics Romania nu este răspunzător pentru informațiile și conținutul stocat, inclusiv, dar fără a se limita la, forumuri, chaturi, generatoare de bloguri, comentarii, rețele sociale sau orice alt suport care permite terților să publice conținut independent de pe site. Cu toate acestea, Special Olympics Romania se pune la dispoziția tuturor utilizatorilor, a autorităților și a forțelor de securitate și colaborează în mod activ pentru retragerea sau blocarea oricărui conținut care ar putea afecta sau contraveni legislației naționale sau internaționale, drepturilor terților, moralității sau ordinii publice.
În cazurile în care utilizatorii consideră că conținutul care poate fi clasificat ca atare există pe site-ul web, sunt rugați să semnaleze acest lucru fără întârziere administratorului site-ului.

Site-ul a fost verificat și testat pentru a ne asigura că funcționează corect. În principiu, funcționarea corectă a site-ului poate fi garantată non-stop, pe tot parcursul anului. Cu toate acestea, Special Olympics Romania nu poate exclude posibilitatea existenței unor erori de programare sau că accesarea site-ului poate fi împiedicată din cauze de forță majoră, dezastre naturale, acțiune industrială și alte circumstanțe. Introducerea de hyperlinkuri în scopuri comerciale, pe site-uri terțe, care permit accesul la site-ul, este interzisă fără acordul prealabil în scris al Special Olympics Romania. Special Olympics Romania nu răspunde pentru utilizarea sau conținutul site-urilor terțe, care pot conține linkuri către specialolympics.ro.

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal CINE PRELUCREAZĂ DATELE CU CARACTER PERSONAL Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de Fundația Special Olympics România, organizație nonguvernamentală, non-profit care este dedicată sprijinirii persoanelor cu dizabilități, cu adresa Str. Aeroportului, nr. 9, Com. Cornetu, județ Ilfov, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 39/2003. Fundația Special Olympics România își ia angajamentul de a lua toate măsurile necesare pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal cu respectarea tuturor reglementărilor în vigoare la nivel național și european.

DATELE CARE VOR FI PRELUCRATE Vom prelucra următoarele categorii de date personale, dupa caz: – date de identificare precum nume, adresă, cod numeric personal, gen, cetatenie; – date privind situatia socio-profesionala precum profesie, loc de munca, diplome de studii, formare profesionala, obisnuinte, preferinte, comportament; – date legate de starea de sănătate si membrii familiei; – date biometrice, precum imagini foto/video, voce; – date de contact, precum număr de telefon, adresă de email. Documentul poate fi descărcat de aici.